IPMA Srbija:

Istorijat

arrows

Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija je nevladina, profesionalna i istraživačka organizacija, kvalifikovana za rad na različitim aspektima upravljanja programom, portfoliom i projektima.

Jedan od osnovača Jugoslovenskog udruženja za upravljanje projektima – YUPMA i dugogodišnji predsednik prof. dr Petar Jovanović najzaslužniji je za razvoj profesije upravljanja projktima u SFRJ, a kasnije i u Republici Srbiji.

IPMA Srbija je članica Internacionalne asocijacije za upravljanje projektima – IPMA kao federacije od oko 70 članica udruženja koja se od Evrope proširila na Aziju, Afriku, Bliski Istok, Australiju, Severnu i Južnu Ameriku. Kroz individualnu i organizacionu sertifikaciju, edukativne i trening programe, konsalting, događaje, sistem nagrađivanja i istraživanja IPMA razvija i promoviše upravljanje projektima kao profesiju i pomera granice prakse i ključnih stejkholdera kroz efikasnu kolaboraciju i kooperaciju.

33

Godine IPMA Srbija

23

Kongresa

100+

Obuka

4

puta u top tri ekipe na IPM prvenstvu

33

godine IPMA Srbija

20+

Kongresa

100

Obuka

4

puta u top tri ekipe na IPM prvenstvu