Slika-Vlada-2018-IPMC-1000x1000-300x300

Vladimir Obradović

IPMA Srbija – Predsednik

Dr Vladimir Obradović je profesor na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,. U svom nastavnom i istraživačkom radu postigao je značajne rezultate: preko 80 radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim kongresima i časopisima, kao i nekoliko monografija. Za svoja naučna dostignuća dobio je najviše naučno zvanje Ministarstva nauke Srbije. Pedagoški rezultati se verifikuju putem evaluacije studenata, supervizija disertacija i podrške studentskim organizacijama.

Angažovan je na svim nivoima obrazovanja na sledećim kursevima: menadžment,upravljanje projektima, strateški menadžment, upravljanje promenama, liderstvo. Takođe radi kao konsultant vlade, javnim, nevladinim i profitnim organizacijama. Kao vođa i trener, učestvovao je u značajnom broju treninga, seminara i drugim oblicima edukativnih programa. Učestvovao je u nekoliko programa stalnog obrazovanja za poslovne i menadžment univerzitetskih nastavnika.

Direktor je Međunarodne sertifikacije menadžera projekata u Srbiji i član različitih tela Međunarodnog udruženja za upravljanje projektima i glavni urednik Evropskog časopisa za upravljanje projektima. Takođe je član nekoliko međunarodnih asocijacija: SENET (Mreža za upravljanje projektima u Jugoistočnoj Evropi), AOM (Akademija za menadžment), ILA (Međunarodna asocijacija za liderstvo) i CEEMAN-a (Udruženje za upravljanje srednjom i istočnom Evropom).

Kontakt:

Vladimir Obradović

Predsednik IPMA Srbija

Dr Vladimir Obradović je profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,. U svom nastavnom i istraživačkom radu postigao je značajne rezultate: preko 80 radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim kongresima i časopisima, kao i nekoliko monografija. Za svoja naučna dostignuća dobio je najviše naučno zvanje Ministarstva nauke Srbije. Pedagoški rezultati se verifikuju putem evaluacije studenata, supervizija disertacija i podrške studentskim organizacijama.

Angažovan je na svim nivoima obrazovanja na sledećim kursevima: menadžment,upravljanje projektima, strateški menadžment, upravljanje promenama, liderstvo. Takođe radi kao konsultant vlade, javnim, nevladinim i profitnim organizacijama. Kao vođa i trener, učestvovao je u značajnom broju treninga, seminara i drugim oblicima edukativnih programa. Učestvovao je u nekoliko programa stalnog obrazovanja za poslovne i menadžment univerzitetskih nastavnika.

Direktor je Međunarodne sertifikacije menadžera projekata u Srbiji i član različitih tela Međunarodnog udruženja za upravljanje projektima i glavni urednik Evropskog časopisa za upravljanje projektima. Takođe je član nekoliko međunarodnih asocijacija: SENET (Mreža za upravljanje projektima u Jugoistočnoj Evropi), AOM (Akademija za menadžment), ILA (Međunarodna asocijacija za liderstvo) i CEEMAN-a (Udruženje za upravljanje srednjom i istočnom Evropom).