fj

Filip Jovanović

Član odbora IPMA Srbija

Dr Filip Jovanović diplomirao je i završio master studije na Fakultetu organizacionih nauka, smer menadžment. Doktorirao je na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu. Ima IPMA sertifikat za nivo D. Takođe je objavio dve knjige i brojne naučne i stručne radove. Postoje četiri rada objavljena u časopisima sa SCI / SSCI listom.

He works in several domestic and foreign companies as a Project and Product Manager, in Belgrade, Vienna and Bucharest (Asseco SEE, Mozzartbet, GoWild, Trezorsolutions). He is an expert in Software Development field.

Kontakt:

Filip Jovanović

Član odbora IPMA Srbija

Dr Filip Jovanović diplomirao je i završio master studije na Fakultetu organizacionih nauka, smer menadžment. Doktorirao je na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu. Ima IPMA sertifikat za nivo D. Takođe je objavio dve knjige i brojne naučne i stručne radove. Postoje četiri rada objavljena u časopisima sa SCI / SSCI listom.

Radi u nekoliko domaćih i stranih kompanija u Beogradu, Beču i Bukureštu kao menadžer projekata i proizvoda (Asseco SEE, Mozzartbet, GoVild, Trezorsolutions). Ekspert je u oblasti razvoja softvera.