Članstvo

arrows

Membership in the Serbian Project Management Association is open and based on the principles of interdisciplinarity, professional competence, professional commitment to theoretical and practical work in the field of project management at different levels in the economy, science and public services, culture, sport, etc.

IPMA Srbija ima tri vrste članstva.

Svi pojedinci i organizacije koje žele da postanu članovi IPMA Srbija mogu se prijaviti popunjavanjem prijave za članstvo!

Članstvo

arrows

Membership in the Serbian Project Management Association is open and based on the principles of interdisciplinarity, professional competence, professional commitment to theoretical and practical work in the field of project management at different levels in the economy, science and public services, culture, sport, etc.

IPMA Srbija ima tri vrste članstva.

Svi pojedinci i organizacije koje žele da postanu članovi IPMA Srbija mogu se prijaviti popunjavanjem prijave za članstvo!

Individualno članstvo

Individualno članstvo uključuje pojedince koji su zainteresovani da unaprede svoje veštine u upravljanju projektima, kako one koji su na početku karijere tako i one koji su već iskusni profesionalci.

Članarina:

Regularna cena: 6.000 RSD

Young Crew (ispod 35 godina)

cena: 3.000 RSD

 • Umrežavanje sa drugim članovima, kolegama i organizacijama iz poslovne i akademske zajednice
 • Učešće u međunarodnoj mreži IPMA (Međunarodna organizacija za upravljanje projektima) koju čine članice iz više od 70 zemalja.
 • Aktivno učešće u aktivnostima posebnih interesnih grupa u okviru udruženja
 • Posebni uslovi za događaje koje organizuje IPMA Srbija
 • Posebni uslovi za IPMA događaje
 • Povlašćeni uslovi za programe sertifikacije koje sprovodi IPMA Srbija
 • Posebni uslovi za publikacije koje objavljuje IPMA Srbija
 • Pristup dostupnim ponudama za poslove u oblasti upravljanja projektima
 • Pristup tekućim studijama i istraživanjima u oblasti upravljanja projektima
 • Ubrzani proces objavljivanja u časopisu European Project Management Journal

Korporativno članstvo

Korporativno članstvo uključuje kompanije, udruženja ili druge institucije. Svi zaposleni u okviru korporativnog članstva mogu jednako koristiti članstvo u udruženju.

Srebrni član

 • Umrežavanje sa drugim članovima, kolegama i organizacijama iz poslovne i akademske zajednice
 • Pristup tekućim studijama i istraživanjima u oblasti upravljanja projektima
 • Popust za događaje, kao što su na primer Međunarodni kongres iz upravljanja projektima, Dani projektnog menadžmenta, SENET konferencije, različiti treninzi i radionice
 • Popust na kupovinu publikacija koje objavljuje IPMA Srbija
 • Predstavljanje profila kompanija na našem sajtu – postavljanje logotipa sa opisom aktivnosti i linkom sajta kompanije na www.ipma.rs
 • Jednokratna prezentacija kompanije u časopisu European Project Management Journal

Članarina: 42.000 RSD

Zlatni član

 • Pogodnosti su iste kao kod srebrnog paketa
 • Mogućnost plasiranja proizvoda na događajima koje organizuje IPMA Srbija
 • Roll-up na događajima koje organizuje IPMA Srbija
 • Mogućnost objavljivanja članka u IPMA Srbija Newsletter
 • Mogućnost objavljivanja reklama na našem sajtu – besplatno objavljivanje oglasa za obuku i posao na sajtu i društvenim mrežama IPMA Srbija

Članarina: 60.000 RSD

Platinasti član

 • Pogodnosti su iste kao kod zlatnog paketa
 • Prostor za štand kompanije na događajima koje organizuje IPMA Srbija
 • Mogućnost objavljivanja članka u svakom broju IPMA Srbija Newsletter
 • Posebni uslovi za IPMA sertifikaciju
 • Mogućnost obraćanja na događajima koje organizuje IPMA Srbija

Članarina: 90.000 RSD

Akademsko članstvo

Pogodnosti

Članstvo za naučne i visoko školske ustanove je ekskluzivni oblik članstva koje uključuje:

Članarina: 42.000 RSD

 • Naučno osoblje ima pravo da aktivno koristi lično članstvo, isključujući studente
 • Popust na IPMA sertifikaciju za studente institucija članica
 • Umrežavanje sa drugim članovima, kolegama i organizacijama iz poslovne i akademske zajednice
 • Pristup tekućim studijama i istraživanjima u oblasti upravljanja projektima
 • Predstavljanje intitucije članice na našem sajtu – postavljanje logotipa sa opisom aktivnosti i linkom – sajta kompanije na www.ipma.rs
 • Popust za događaje, kao što su na primer Međunarodni kongres iz upravljanja projektima, Dani projektnog menadžmenta, SENET konferencije, različiti treninzi i radionice
 • Popust na kupovinu publikacija koje objavljuje IPMA Srbija
 • Mogućnost korišćenja IPMA Srbija logotipa, na osnovu međusobnog dogovora
 • Roll-up na događajima koje organizuje IPMA Srbija