arrows

IPMA sistem za registraciju edukacija i obuka (IPMA REG)

O IPMA REG-u

 

 • • Sistem akreditacije za kurseve i programe edukacije/ obuke
  • Osiguravanje kvaliteta i relevantnosti kurseva i programa
  • Profesionalni razvoj pojedinaca
  • Globalno priznavanje (više od 70 zemalja širom sveta)
  • Međunarodno vrednovanje kurseva i programa
  • Korišćenje IPMA REG logotipa od strane ovlašćenih provajdera
  • Vidljivost na globalnom portalu my.ipma.world
  • Sertifikati koje izdaje IPMA
  • Sati kontinuiranog ličnog razvoja (CPD) se automatski stiču i beleže

reg-TC

KURS OBUKE

 

Traje do

60 kontakt sati*

 

reg-TP

PROGRAM OBUKE

 

Traje više od

60 kontakt sati

 

reg-EC

KURS EDUKACIJE

 

Traje do

60 kontakt sati

 

reg-EP

PROGRAM EDUKACIJE

 

Traje više od

60 kontakt sati

 

*direktno fizičko ili digitalno prisustvo (npr. webinar, online konferencija…)

 

VRSTE REGISTRACIJE

Programe i kurseve mogu da pružaju pružaoci obuke i univerziteti.

IPMA REG sistem

(proces prijave i selekcije)

 

BIRANJE PRAVIH PARTNERA ZA EDUKACIJU I OBUKU

 

Kriterijumi:
1. Sadržaj kursa/ programa – najmanje 2 kontakt sata* po kompetenciji ili ključnom pokazatelju kompetencije
2. Kompetentnost REG pružaoca – najmanje 1 osoba sa CCT nivoom C ili sličnim zahtevima** koja radi kod podnosioca zahteva (od 2022 jednom osoba sa CCT nivoom C)
*sadržaj će se ocenjivati tako da će svaka kompetencija/ ključni pokazatelj kompetencije morati da bude pokriven sa najmanje 2 sata direktnog fizičkog ili digitalnog pristupa
**najmanje 6 meseci iskustva sa najmanje 500 radnih sati u aktivnostima obuke za upravljanje projektima (u poslednje 3 godine)

Prednosti

 

Pružalac obuka i

edukacija

 

  • Kursevi i programi koji su povezani sa CPD satnom šemom za ponovnu sertifikaciju
  • Nuđenje sertifikovanim projektnim menadžerima širom sveta
  • Prepoznavanje kvaliteta
  • Konkurentska prednost
  • Povećana vidljivost (putem IPMA sajta i drugih IPMA kanala)

Polaznik obuke ili

student

 

  • Međunarodno verifikovane lične kvalifikacije
  • Vidljivost (putem my.ipma.world)
  • Članstvo prestižnog kluba
  • Razvoj karijere i kontinuirana podrška (CPD poeni)

Online prijava i procena

 

1Samoprocena sadržaja i prijava putem IPMA aplikacionog sistema – obrazac za prijavu mora biti potpisan od strane CCT nivo B*, IPMA nivo B i profesora iz upravljanja projektima (najmanje saradnički nivo)

 

2Procena od strane MA procenjivača (osoba koja ima najmanje CCT nivo B, IPMA nivo B ili je profesor iz upravljanja projektima + završenu pripremnu radionicu ili webinar za IPMA procenu)

 

3 Obuke / programi koje su odobrili procenjivači biće evidentirani na portalu my.ipma.world pod jedinstvenim registracionim brojem, pružaoci usluge/ obrazovne ustanove mogu preuzeti IPMA logotip iz sistema

 

4Registrovane obuke/ programi vidljivi su putem ipma.world-a svima koji traže kvalitetne obuke/ programe

 

*najmanje 3 godine iskustva sa najmanje 1000 radnih sati u aktivnostima obuke za upravljanje projektima kao trener ili glavni trener u timu (u poslednjih 5 godina)