Sertifikacija

arrows

Da li želite da budete međunarodno sertifikovani i priznati kao profesionalac za projekte, programe i portfolija?

Da li želite da budete sigurni da vaši profesionalci za projekte, programe i portfolija imaju odgovarajuće kompetencije da upravljaju vašim narednim izazovnim projektom?

IPMA sistem sertifikacije sa četiri nivoa

IPMA® sertifikacioni program sa četiri nivoa je međunarodno priznata sertifikaciona šema bazirana na kompetencijama, koja vrednuje pojedince i organizacije u upravljanju projektom, programom ili portfoliom. Ovaj model sa 4 nivoa počinje s osnovnom ulogom projektnog menadžera, ali, bez obzira na to u kojoj ulozi trenutno radite: kao projektni menadžer, menadžer programa ili menadžer portfolija, možete se sertifikovati na osnovu vašeg iskustva (godine i složenost) usklađenog sa IPMA modelom kompetencije.

Šema IPMA sertifikacije se zasniva na globalnom standardu kompetencije – ICB4. Ovaj standard koji definiše IPMA opisuje kompetencije koje menadžeri projekta, programa i portfolija treba da poseduju.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija je jedina organizacija u Srbiji koja je ovlašćena od strane IPMA-e da izdaje sertifikate u oblasti upravljanja projektima, programima ili portfolijima u skladu sa IPMA® sertifikacionim programom sa četiri nivoa.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije osnovalo je nacionalni program sertifikacije u saradnji sa IPMA i formiralo sertifikaciono telo koje je odgovorno za uspostavljanje, sprovođenje, unapređivanje i održavanje programa.

Sertifikati koje izdaje Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija su važeći i apsolutno korespondiraju u svim zemljama članicama IPMA-e.

Kandidat će imati jednak pristup procesu sertifikacije, bez obzira na rasu, boju, religiju, pol, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, etničku pripadnost, invaliditet ili druge lične karakteristike za svaki od nivoa i domena IPMA sertifikacije. Određena prilagođavanja procene mogu biti odobrena kako bi se omogućilo kandidatu da pokaže svoje znanje, veštine i sposobnosti uzimajući u obzir bilo koje utvrđene ili dokazane okolnosti u trenutku aplikacije.

Na ovom linku možete potražiti sertifikovane pojedince širom sveta:

Na ovom linku možete potražiti sertifikovane pojedince širom sveta: