arrows

IPMA sertifikacija za

konsultante, koučeve

i trenere (CCT)

IPMA® sertifikacija za konsultante, koučeve i trenere (CCT)

Udruženje za upravljanje projektima Srbije IPMA Srbija je ovlašćeno od strane IPMA da izdaje sertifikate u skladu sa IPMA® sertifikacijom sa tri nivoa za konsultante, koučeve i trenere koji rade u oblasti upravljanja projektima i doprinose razvoju osoblja i organizacija.

Nosioci IPMA sertifikata praktikujući svoje konsultantske i veštine koučeva i trenera mogu da obezbede organizacijama svojih klijenata snagu i potencijal za postizanje boljih rezultata na mnogim nivoima: pojedinci, projekti, programi, portfolija i organizacije.

IPMA definiše sledeće profile:

1. Konsultant i kouč za upravljanje projektima

  • IPMA® nivo A: Sertifikovani izvršni konsultant i kouč u upravljanju projektima (CECC)
  • IPMA® nivo B: Sertifikovani viši konsultant i kouč u upravljanju projektima (CSCC)
  • IPMA® nivo C: Sertifikovani konsultant i kouč u upravljanju projektima (CCC)
  1. Trener za upravljanje projektima
  • IPMA® nivo A: Sertifikovani izvršni trener u upravljanju projektima (CET)
  • IPMA® nivo B: Sertifikovani viši trener u upravljanju projektima (CST)
  • IPMA® nivo C: Sertifikovani trener u upravljanju projektima (CT)

Molimo vas kontaktirajte nas za više informacija.

IPMA® nivo A (CECC, CET)

Regularna sertifikacija

240.000 RSD

Popust za pojedince*

216.000 RSD

IPMA® nivo B (CSCC, CST)

Regularna sertifikacija

180.000 RSD

Popust za pojedince*

162.000 RSD

IPMA® nivo C (CCC, CT)

Regularna sertifikacija

132.000 RSD

Popust za pojedince*

120.000 RSD

*članove, poslovne institucije, obrazovne ustanove