Članstvo

arrows

Članstvo u Srpskom udruženju za upravljanje projektima je otvoreno i bazira se na principima interdisciplinarnosti, profesionalne kompetencije, profesionalne posvećenosti teorijskom i praktičnom radu u oblasti upravljanja projektima na različitim nivoima u privredi, nauci i javnim uslugama, kulturi, sportu, itd.

Članstvo

arrows

Članstvo u Srpskom udruženju za upravljanje projektima je otvoreno i bazira se na principima interdisciplinarnosti, profesionalne kompetencije, profesionalne posvećenosti teorijskom i praktičnom radu u oblasti upravljanja projektima na različitim nivoima u privredi, nauci i javnim uslugama, kulturi, sportu, itd.

Individualno članstvo

Individualno članstvo uključuje ljude koji su zainteresovani da unaprede svoje veštine u upravljanju projektima, kao i one koji su tek na početku ili one koji su već iskusni profesionalci.

Članarina:

Regularna cena: 6.000 RSD

Young Crew (ispod 35 godina)

cena: 3.000 RSD

 • Umrežavanje sa drugim članovima, kolegama i zaposlenima u oblasti upravljanja projektima
 • Učešće u međunarodnoj mreži IPMA (Međunarodna organizacija za upravljanje projektima) koju čini više od 70 državnih organizacija.
 • Aktivno učešće u aktivnostima grupa specifičnih interesovanja u okviru udruženja
 • Posebni uslovi za događaje koje organizuje Udruženje za upravljanje projektima Srbije
 • Posebni uslovi za IPMA događaje
 • Povoljni uslovi za sertifikaciju po IPMA sistemu sertifikacije sa četiri nivoa
 • Posebni uslovi za publikacije koje izdaje Udruženje za upravljanje projektima Srbije
 • Pristup dostupnim ponudama za poslove u oblasti upravljanja projektima
 • Pristup tekućim studijama i istraživanjima iz oblasti upravljanja projektima
 • Brže objavljivanje u časopisu European Project Management Journal
 • Pristup dostupnim ponudama za posao u oblasti upravljanja projektima

Korporativno članstvo

Korporativno članstvo uključuje kompanije, udruženja ili druge institucije. Svi zaposleni u korporaciji mogu koristiti članstvo.

Srebrni član

 • Umrežavanje sa drugim članovima, kolegama i zaposlenima u oblasti upravljanja projektima
 • Pristup tekućim studijama i istraživanjima iz oblasti upravljanja projektima
 • Popust za događaje i edukativne aktivnosti, kao što su na primer Međunarodni kongres iz upravljanja projektima, Dani projektnog menadžmenta, SENET konferencije
 • Popust na kupovinu publikacija koje izdaje Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Fakultet za upravljanje projektima i inovacijama
 • Predstavljanje profila kompanije na našem sajtu – postavljanje logotipa sa opisom aktivnosti i linkom do sajta organizacije na ipma.rs
 • Jednokratna prezentacija kompanije u časopisu European Project Management Journal

Članarina: 42.000 RSD

Zlatni član

 • Pogodnosti su iste kao kod srebrnog paketa
 • Mogućnost plasiranja proizvoda na događajima koje organizuje IPMA Srbija
 • Roll-up na događajima koje organizuje IPMA Srbija
 • Mogućnost objavljivanja članka u IPMA Srbija Newsletter
 • Mogućnost objavljivanja reklama na našem sajtu – besplatno objavljivanje oglasa za obuku i posao na sajtu i društvenim mrežama IPMA Srbija

Članarina: 60.000 RSD

Platinasti član

 • Pogodnosti su iste kao kod zlatnog paketa
 • Prostor za štand kompanije na događajima koje organizuje IPMA Srbija
 • Mogućnost objavljivanja članka u svakom u svakom broju IPMA Srbija Newsletter
 • Posebni uslovi za IPMA sertifikaciju
 • Ključni govornik na događajima koje organizuje IPMA Srbija

Članarina: 90.000 RSD

Akademsko članstvo

Pogodnosti

Članstvo na Fakultetu je ekskluzivni oblik članstva u društvu, koje uključuje:

Članarina: 42.000 RSD

 • Naučno osoblje ima pravo da aktivno koristi lično članstvo, isključujući studente
 • Popust na IPMA sertifikaciju za studente fakulteta
 • Umrežavanje sa drugim članovima, kolegama i zaposlenima u oblasti upravljanja projektima
 • Pristup tekućim studijama i istraživanjima iz oblasti upravljanja projektima
 • Predstavljanje profila kompanije na našem sajtu – postavljanje logotipa sa opisom aktivnosti i linkom do sajta organizacije na ipma.rs
 • Popust za događaje i edukativne aktivnosti, kao što su na primer Međunarodni kongres iz upravljanja projektima, Dani projektnog menadžmenta, SENET konferencije
 • Popust na kupovinu publikacija koje izdaje Udruženje za upravljanje projektima Srbije i Fakultet za upravljanje projektima i inovacijama
 • Mogućnost korišćenja IPMA Srbija logotipa, na osnovu obostranog dogovora
 • Roll-up na događajima koje organizuje IPMA Srbija