Young Crew – Pridruži nam se!

Popuni formu i očekuj odgovor

Prednosti

 • Regularna

  50 EUR
 • Young Crew (ispod 35 godina)

  25 EUR

 • Umrežavanje sa drugim članovima, kolegama i zaposlenima u oblasti upravljanja projektima
 • Učešće u međunarodnoj mreži IPMA (Međunarodna organizacija za upravljanje projektima) koju čini više od 70 državnih organizacija.
 • Aktivno učešće u aktivnostima grupa specifičnih interesovanja u okviru udruženja
 • Posebni uslovi za događaje koje organizuje Udruženje za upravljanje projektima Srbije
 • Posebni uslovi za IPMA događaje
 • Povoljni uslovi za sertifikaciju po IPMA sistemu sertifikacije sa četiri nivoa
 • Posebni uslovi za publikacije koje izdaje Udruženje za upravljanje projektima Srbije
 • Pristup dostupnim ponudama za poslove u oblasti upravljanja projektima
 • Pristup tekućim studijama i istraživanjima iz oblasti upravljanja projektima
 • Brže objavljivanje u časopisu European Project Management Journal
 • Pristup dostupnim ponudama za posao u oblasti upravljanja projektima
 • Besplatno učešće na svim događajima koje organizuje IPMA Young Crew Srbija