IPMA nivo A®

sertifikat

arrows
arrows

IPMA nivo A®

sertifikat

Sertifikovani direktor projekta

IPMA sertifikacija na nivou A za upravljanje projektima zahteva da kandidat deluje u veoma složenom projektnom okruženju koje ima strateški uticaj na organizaciju.

KRITERIJUMI:

U poslednjih 12 godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao projektni menadžer, na odgovornoj liderskoj poziciji na veoma složenim projektima, od kojih su najmanje tri godine bile na strateškom nivou.

Sertifikovani direktor programa

IPMA sertifikacija na nivou A za upravljanje programima zahteva da kandidat deluje u veoma složenom programskom okruženju koje ima strateški uticaj na organizaciju.

KRITERIJUMI:

U poslednjih 12 godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao menadžer programa na odgovornoj liderskoj poziciji na veoma složenim programima na strateškom nivou ili najmanje četiri godine iskustva kao menadžer programa na odgovornoj liderskoj poziciji na veoma složenim programima i najmanje tri godine iskustva kao projektni menadžer na odgovornoj liderskoj poziciji vodeći veoma složene projekte na strateškom nivou.

Sertifikovani direktor portfolija

IPMA sertifikacija na nivou A za upravljanje portfoliom zahteva da kandidat deluje u veoma složenom portfolio okruženju koje ima strateški uticaj na organizaciju.

KRITERIJUMI:

U poslednjih 12 godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao portfolio menadžer na odgovornoj liderskoj poziciji na veoma složenim portfolijima na strateškom nivou ili najmanje četiri godine iskustva kao portfolio menadžer na odgovornoj liderskoj poziciji na veoma složenim portfolijima i najmanje tri godine iskustva kao projektni ili menadžer programa na odgovornoj liderskoj poziciji vodeći veoma složene projekte ili programe na strateškom nivou.

Naknada za IPMA nivo A® sertifikaciju:

Regularna sertifikacija

240.000 RSD

Popust za pojedince*

216.000 RSD

*članove, poslovne institucije, obrazovne ustanove