IPMA Srbija:

Ko smo mi?

arrows

IPMA Srbija je nevladina razvojna, profesionalna i istraživačka organizacija, kvalifikovana za rad na različitim aspektima upravljanja programima, portfolijima i projektima.

IPMA Srbija je član Međunarodne organizacije za upravljanje projektima – IPMA, federacije od oko 70 udruženja članova raširenih od Evrope do Azije, Afrike, Bliskog Istoka, Australije i Severne i Južne Amerike. Kroz individualne i grupne sertifikacije, edukativne programe i obuke, konsultacije, događaje, sistem nagrađivanja i istraživanja, IPMA razvija i promoviše profesiju upravljanja projektima i pomera praksu i ključne stejkholdere napred kroz efektivnu saradnju.

Šta god čovek zamisli i u šta god veruje, to može i da ostvari. Misli su stvari! A kada se moćnim stvarima doda svrha i goruća želja, one se mogu pretvorite u dragocenosti.

34

godine IPMA Srbija

24

kongresa

100+

obuka

5

puta u top 3 ekipe na Međunarodnom takmičenju iz projektnog menadžmenta

33

godine IPMA Srbija

20+

Kongresa

100

Obuka

4

puta u top tri ekipe na IPM prvenstvu