IPMA Srbija događaji

28. januar 2021.

Informativni dan o sertifikaciji (online)

12. februar 2021.

Sastanak Sekcije za Jedinicu za upravljanje projektima – PMO

14. mart 2021.

7. Studentsko takmičenje iz upravljanja projektima – Project Management Championship

6-7. mart 2021.

Global eCollaboration Competition (GeCCo)
za studente i mlade projektne menadžere do 35 godina

14. mart 2021.

Young Crew Srbija radionica
za studente i mlade projektne menadžere do 35 godina

Mart 2021.

Sastanak Sekcije Žene u projektnom menadžmentu

Maj 2021.

Sastanak Sekcije za Jedinicu za upravljanje projektima – PMO

9. septembar 2021.

   • Speed dating za studente, mlade projektne menadžere i kompanije

10. septembar 2021.

   • Sastanak Sekcije za Jedinicu za upravljanje projektima – PMO

10. septembar 2021.

   • Sastanak Sekcije Žene u projektnom menadžmentu

10-12. septembar 2021.

Međunarodno takmičenje iz upravljanje projektima za studente –
International Project Management Championship

Oktobar 2021.

Informativni dan o Young Crew Srbija

Novembar 2021.

Dani projektnog menadžmenta

Novembar 2021.

   • Konferencija „Upravljanje projektima u javnom sektoru“

Novembar 2021.

   • Simulacija za upravljanje projektima za kompanije

Novembar 2021.

   • Young Crew Srbija radionica
    za studente i mlade projektne menadžere do 35 godina

Decembar 2021.

Dodela nagrada za najbolji projekat, najboljeg projektnog menadžera i najbolji istraživački rad iz oblasti projektnog menadžmenta

IPMA globalni događaji

21. september 2021

32nd IPMA World Congress, St. Petersburg, Russia – “Project Management in the Digital Transformation Era”

Septembar 2021

IPMA Global Young Crew Workshop, St. Petersburg, Rusija

*Kalendar događaja je informativnog karaktera, posebno imajući u vidu trenutnu situaciju izazvanu virusom COVID19. Kalendar će blagovremeno biti ažuriran i prosleđen članovima, kao i objavljen na sajtu Udruženja.