27. Internacionalni kongres iz upravljanja projektima “Interdisciplinarnost kao ključna karika projektne profesije”

arrows
arrows

27. Internacionalni kongres iz upravljanja projektima “Interdisciplinarnost kao ključna karika projektne profesije”

8-10. jun 2023. godine, Vrnjačka Banja

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova: 25. maj 2023. godine

Rana registracija: do 1. maja 2023. godine

Kongres: 8-10. jun 2023. godine

Mesto održavanja: Vrnjačka Banja, Hotel Vrnjačke Terme

Poziv za dostavljanje radova

Dostavite radove do 25. maja 2023. godine
Radovi mogu biti pisani na srpskom i engleskom jeziku.

Radove dostaviti na adresu congress@ipma.rs

Registracija za kongres

*cene izražene u RSD (u cenu uključene stavke iz tabele iznad)

Radovi će biti selektovani za objavljivanje u sledećim časopisima:

Predložene teme:

 • Uloga interdisciplinarnosti kao ključna karika za razvoj projektne profesije
 • Projekti istraživanja, inovacija i transfera tehnologije
 • Projekti saradnje nauke i privrede
 • Značaj interdisciplinarnih timova za ostvarivanje izvrsnosti u projektima
 • Finansiranje interdisciplinarnih projekata kroz javno-privatna partnerstva
 • Strateško planiranje i interdisciplinarnost u inovacionim projektima
 • Digitalna transformacija, razvoj kompetencija i obrazovne tehnologije u inovacionim projektima
 • Upravljanje projektima i projektnim timovima u inovacionim projektima
 • Pametne tehnologije, tehnička rešenja i veštačka inteligencija u projektima
 • Uloga preduzetničkog projekta u razvoju inovacionih ekosistema
 • Proces praćenja i kontrole interdisciplinarnih projekata
 • Saradnja u interdisciplinarnim projektima
 • Multiprojektno upravljanje u interdisciplinarnom kontekstu

 

Programski odbor:

 • dr Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Aca Jovanović, Dekan Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Milena Jakšić, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Ivan Mihajlović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Ivana Berić, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Marija Todorović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Nada Štrbac, Tehnički fakulteta u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Marko Slavković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija
 • Pukovnik Doc. dr Ivan Vulić, Prorektor za nauku i istraživanje Univerziteta odbrane u Beogradu
 • dr Danijela Toljaga-Nikolić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Radmila Miković, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Filip Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Sergey Bushuyev, Kijevski nacionalni univerzitet za arhitekturu i građevinu, Ukrajina
 • Alexandr Tovb, Predsednik Ruskog udruženja za upravljanje projektima, Rusija
 • Dr Joel Carboni, IPMA USA, Green Project Management, SAD
 • dr Constanta Bodea, Akademija za evropske studije, Bukurešt, Rumunija
 • dr Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • dr Ekaterina Khalimon, Državni univerzitet za menadžment, Rusija
 • Miguel Carvalho e Melo, predsednik APOGEP
 • Davor Žderić, direktor, GMP Gramont – NS