27. Internacionalni kongres iz upravljanja projektima “Interdisciplinarnost kao ključna karika projektne profesije”

arrows
arrows

27. Internacionalni kongres iz upravljanja projektima “Interdisciplinarnost kao ključna karika projektne profesije”

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova: 15. maj 2023.

Rana registracija: do 15. aprila 2023. godine

Kongres: 8-10. jun 2023.

Mesto održavanja: Vrnjačka Banja, Hotel Solaris Resort

Poziv za dostavljanje radova

Dostavite radove do 15. maja 2023. godine
Radovi mogu biti pisani na srpskom i engleskom jeziku.

Radove dostaviti na adresu congress@ipma.rs

Registracija za kongres

*cene izražene u RSD (u cenu uključene stavke iz tabele iznad)

Radovi će biti selektovani za objavljivanje u sledećim časopisima:

Predložene teme:

 • Uloga interdisciplinarnosti kao ključna karika za razvoj projektne profesije
 • Projekti istraživanja, inovacija i transfera tehnologije
 • Projekti saradnje nauke i privrede
 • Značaj interdisciplinarnih timova za ostvarivanje izvrsnosti u projektima
 • Finansiranje interdisciplinarnih projekata kroz javno-privatna partnerstva
 • Strateško planiranje i interdisciplinarnost u inovacionim projektima
 • Digitalna transformacija, razvoj kompetencija i obrazovne tehnologije u inovacionim projektima
 • Upravljanje projektima i projektnim timovima u inovacionim projektima
 • Pametne tehnologije, tehnička rešenja i veštačka inteligencija u projektima
 • Uloga preduzetničkog projekta u razvoju inovacionih ekosistema
 • Proces praćenja i kontrole interdisciplinarnih projekata
 • Saradnja u interdisciplinarnim projektima
 • Multiprojektno upravljanje u interdisciplinarnom kontekstu

 

Programski odbor:

 • dr Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Aca Jovanović, Dekan Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Milena Jakšić, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Ivan Mihajlović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Ivana Berić, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Marija Todorović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Nada Štrbac, Tehnički fakulteta u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Marko Slavković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija
 • Pukovnik Doc. dr Ivan Vulić, Prorektor za nauku i istraživanje Univerziteta odbrane u Beogradu
 • dr Danijela Toljaga-Nikolić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Radmila Miković, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Filip Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Sergey Bushuyev, Kijevski nacionalni univerzitet za arhitekturu i građevinu, Ukrajina
 • Alexandr Tovb, Predsednik Ruskog udruženja za upravljanje projektima, Rusija
 • Dr Joel Carboni, IPMA USA, Green Project Management, SAD
 • dr Constanta Bodea, Akademija za evropske studije, Bukurešt, Rumunija
 • dr Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • dr Ekaterina Khalimon, Državni univerzitet za menadžment, Rusija
 • Miguel Carvalho e Melo, predsednik APOGEP
 • Davor Žderić, direktor, GMP Gramont – NS