25. Međunarodni kongres iz upravljanja projektima “Odgovorno i fleksibilno upravljanje projektima”

arrows

35. Godišnjica Udruženja za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija

arrows

25. Međunarodni kongres iz upravljanja projektima “Odgovorno i fleksibilno upravljanje projektima”

35. Godišnjica Udruženja za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija

KeyNote

Joop
Nicos
Dejan Miletić NAJU - 200x200

Speakers

Joop Shefferlie

Predsednik IPMA

Nicos Kouranakis

Generalni direktor PM²Alliance

Dejan Miletić

Direktor Nacionalne akademije za javnu upravu

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova: 4. jul 2021.

Kongres: 9-11. septembar 2021.

Mesto održavanja: Beograd, Republika Srbija

Poziv za dostavljanje radova

Dostavite radove do 4. jula 2021. godine
Radovi mogu biti pisani na srpskom, engleskom ili ruskom jeziku.

Radove dostavite na mejl adresu congress@ipma.rs.

 

*cene izražene u RSD (u cene uključeno učešće na kongresu, publikacija radova, kongresni materijal i koktel dobrodošlice)

Predložene teme:

 • Fleksibilno upravljanje projektima
 • Poslovne promene kroz odgovorno i fleksibilno upravljanje projektima
 • Primena digitalnih tehnologija u odgovornom i fleksibilnom upravljanju projektima
 • Odgovorno upravljanje projektima u sektoru odbrane
 • Društvena odgovornost u upravljanju projektima
 • Dizajn portfolia, programa i projekata u implementaciji ekološke održivosti
 • Odgovorni startup projekti
 • Održivo upravljanje projektima i cirkularna ekonomija
 • Projekti u cirkularnoj ekonomiji
 • Uloga PMO u odgovornom i fleksibilnom upravljanju projektima
 • Cirkularna ekonomija i društveni projekti
 • Lanac vrednosti u odgovornom upravljanju projektima

 

Programski odbor:

 • dr Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • General – potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, Rektor Univerziteta odbrane u Beogradu
 • dr Nada Štrbac, Dekan Tehničkog fakulteta u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • General-major prof. dr Bojan Zrnić, Načelnik Vojne akademije, Univerzitet odbrane u Beogradu
 • dr Aca Jovanović, Dekan Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Ivana Berić, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Marija Todorović, Fakultet organizacionih nauka Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Pukovnik doc. dr Ivan Vulić, Prorektor za nauku i istraživanje Univerziteta odbrane u Beogradu
 • dr Ivan Mihajlović, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Sergey Bushuyev, Kijevski nacionalni univerzitet za arhitekturu i građevinu, Ukrajina
 • Alexandr Tovb, Predsednik Ruskog udruženja za upravljanje projektima, Rusija
 • Dr Joel Carboni, IPMA USA, Green Project Management, SAD
 • dr Constanta Bodea, Akademija za evropske studije, Bukurešt, Rumunija
 • dr Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • dr Ekaterina Halimon, Državni univerzitet za menadžment, Rusija
 • Miguel Carvalho e Melo, predsednik APOGEP
 • dr Filip Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • Davor Žderić, direktor, GMP Gramont – NS
 • dr Radmila Miković, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija