Danijela-Toljaga-Nikolić-300x300

Danijela Toljaga Nikolić

Direktor Sertifikacije IPMA Srbija

Danijela Toljaga-Nikolić je asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavila je preko 50 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i kongresima kao rezultat svog istraživačkog i predavačkog angažovanja. Angažovana je na diplomskom i postdiplomskom nivou obrazovanja: menadžment, upravljanje projektima, procena investicija, strateški menadžment, upravljanje promenama.

Stekla je veliko iskustvo u upravljanju projektima, radeći kao saradnik na projektu, istraživač i analitičar u okviru projekata u srpskom javnom i komercijalnom sektoru. Od 2015. godine angažovana je kao član žirija za međunarodno takmičenje za globalnu e-saradnju. Koordinirala je značajan broj seminara i obuka iz oblasti upravljanja projektima, koje je organizovalo Srpsko udruženje za upravljanje projektima. Danijela radi kao tehnički urednik u časopisu European Project Management Journal. Član je nekoliko međunarodnih udruženja: IPMA (Međunarodno udruženje za upravljanje projektima), SENET (Mreža za upravljanje projektima u Jugoistočnoj Evropi) i CEEMAN-a (Udruženje za upravljanje srednjom i istočnom Evropom).

Kontakt:

Danijela Toljaga Nikolić

Direktor Sertifikacije IPMA Srbija

Danijela Toljaga-Nikolić je asistent na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavila je preko 50 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i kongresima kao rezultat svog istraživačkog i predavačkog angažovanja. Angažovana je na diplomskom i postdiplomskom nivou obrazovanja: menadžment, upravljanje projektima, procena investicija, strateški menadžment, upravljanje promenama.

Stekla je veliko iskustvo u upravljanju projektima, radeći kao saradnik na projektu, istraživač i analitičar u okviru projekata u srpskom javnom i komercijalnom sektoru. Od 2015. godine angažovana je kao član žirija za međunarodno takmičenje za globalnu e-saradnju. Koordinirala je značajan broj seminara i obuka iz oblasti upravljanja projektima, koje je organizovalo Srpsko udruženje za upravljanje projektima. Danijela radi kao tehnički urednik u časopisu European Project Management Journal. Član je nekoliko međunarodnih udruženja: IPMA (Međunarodno udruženje za upravljanje projektima), SENET (Mreža za upravljanje projektima u Jugoistočnoj Evropi) i CEEMAN-a (Udruženje za upravljanje srednjom i istočnom Evropom).