Ivana-Beric

Ivana Berić

IPMA Srbija – zamenik predsednika

Dr Ivana Berić diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde je 2008. magistrirala na Projektnom menadžmentu. Doktorirala je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu 2013. godine. Od tada predaje na Fakultetu za upravljanje projektima i inovacijama. Obavlja dunkciju zamenika predsednika u Udruženju za upravljanje projektima Srbije.

Kontakt:

Ivana Berić

IPMA Srbija – zamenik predsednika

Dr Ivana Berić diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde je 2008. magistrirala na Projektnom menadžmentu. Doktorirala je na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu 2013. godine. Od tada predaje na Fakultetu za upravljanje projektima i inovacijama. Koordinator je za razvoj i obrazovanje u Udruženju za upravljanje projektima Srbije.