32. Svetski kongres u Meksiku – novi sistem registracije

Tokom Saveta delegata u Meridi Vladimir Obradović je kao projektni menadžer IPMA REG projekta vodio radionicu o novom sistemu registracije za programe edukacije i obuke. Ovu radionicu pratila je panel diskusija posvećena profesionalnom razvoju, koja je bila organizovana tokom 32. Svetskog kongresa.

Članak “Environmental Project Management: Contextual Enablers and Boundaries” je bio uspešno prezentovan u okviru glavnog programa na Svetskom kongresu pred 200 učesnika i dobio je pozitivne komentare od strane kolega.