Proglašeni najbolji mladi projektni menadžeri i istraživači u okviru nagradnog konkursa IPMA Srbija nagrade za mlade za najbolji projekat i najbolji istraživački rad na doktorskim i osnovnim akademskim studijama. IPMA Srbija nagrade za mlade je tradicionalan događaj nagrađivanja mladih profesionalaca u oblasti upravljanja projektima. Dodeljene su...

IPMA Young Crew Srbija i ove godine organizuje Nacionalno takmičenje u upravljanju projektima - Project management championship - PMC 2023. Takmičenje sastoji se iz kvalifikacione runde, nacionalnog finala i internacionalnog finala. Studenti se za kvalifikacionu rundu mogu prijaviti u timu od 3 ili 4 člana...

Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija i ove godine je organizovalo „Dane projektnog menadžmenta” - PM Days 22. „Dani projektnog menadžmenta” 2022 održani su tokom meseca novembra čiji je cilj bio promovisanje projektnog menadžmenta. Naši Young Crew članovi učestvovali su tokom „Dana projektnog menadžmenta” na dve...

Prof. dr Vladimir Obradović, predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije - IPMA Srbija, izabran je za potpredsednika Međunarodne asocijacije za upravljanje projektima -  IPMA, za period od 2023. do 2025. godine. Profesor Obradović će od 1. januara 2023. godine obavljati funkciju potpredsednika zaduženog za finansije...

Ovogodišnja konferencija na temu Upravljanje projektima u javnom sektoru: resursi i regulativa održaće se 2. decembra u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu i ima za cilj da doprinese razvoju regulative za upravljanje projektima i razvoju ključnih resursa za projekte u javnom sektoru.  Konferencija je namenjena donosiocima...

Prva radionica u okviru projekta „Podrška naučnoistraživačkim institutima u razvoju strategija“ održana je 7. novembra u Institutu za primenu nuklearne energije INEP.  Na radionici su učestvovali predstavnici Instituta za fiziku, Instituta za primenu nuklearne energije INEP, Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta...

IPMA Srbija nagrade za mlade 2022 je tradicionalno nagrađivanje mladih do 35 godina iz oblasti upravljanja projektima.  Ovaj konkurs pruža mogućnost mladima da dobiju priznanje za svoj rad i doprinos u oblasti projektnog menadžmenta, a da pri tome dobiju i vredne nagrade. Cilj dodeljivanja nagrade je...

U cilju razvoja svoje izdavačke delatnosti i jačanju brenda istraživačke organizacije na nacionalnom i međunarodnom nivou, Udruženje za upravljanje projektima Srbije - IPMA Srbija je postala punopravni član CrossRef-a, kao registrovani izadavač različitih tipova publikacija. IPMA Srbija već decenijama unazad obavlja svoju izdavačku delatnost, objavljući knjige...