Saradnja sa kompanijom Brose

IPMA Srbija je u oktobru 2023. započela saradnju sa kompanijom Brose, četvrtoj vodećoj kompaniji u automobilskoj industriji. Kompanija Brose je i zvanično postala zlatni partner IPMA Srbija.

Saradnja je započela sa razvojem kompetencija zaposlenih u kompaniji Brose, za upravljanje projektima. Izvedeni trening program ispunjava najviše standarde treninga u ovoj oblasti, što je verifikovano registracijom treninga u IPMA REG System globalno priznatih i registrovanih trening i obrazovnih programa, prema standardima Međunarodne asocijacije za upravljanje projektima (International Project Management Association – IPMA).

Polaznici ovog treninga su stekli bodove kontinuiranog profesionalnog razvoja, što je kao dokaz stručnog usavršavanja, posebno značajno za pojedince koji razvijaju svoju karijeru u oblasti upravljanja projektima. Trening, prilagođen specifičnim potrebama kompanije Brose, bio je fokusiran na ključne bihevioralne kompetencije koje su od suštinskog značaja za efikasno upravljanje projektima.

Saradnja sa kompanijom Brose je još jedan od primera dobre prakse kada kompanija prepozna prostor za unapređenje kompetencija svojih zaposlenih, sa ciljem postizanja veće efikasnosti i uspešnog vođenja projekata. Ova obuka pokazuje predanost kompanije Brose razvoju svojih zaposlenih i kontinuiranom unapređenju njihovih veština u oblasti upravljanja projektima što će dalje doprineti uspehu ove kompanije omogućavajući njihovim zaposlenima da efikasnije upravljaju projektima i ostvare izvanredne rezultate.

IPMA Srbija se, između ostalog, bavi i organizacijom brojnih događaja (kongresa, panela na posebne teme, radionica za mlade i td.), kao mogućih oblasti buduće saradnje sa kompanijom Brose.

Brose, kao jedan od globalnih lidera u automobilskoj industriji prepoznaje važnost profesionalnog upravljanja projektima, a naša partnerska saradnja označava značajan korak u unapređenju i promovisanju oblasti upravljanja projektima u Srbiji.