Prof. dr Vladimir Obradović, predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije - IPMA Srbija, izabran je za potpredsednika Međunarodne asocijacije za upravljanje projektima -  IPMA, za period od 2023. do 2025. godine. Profesor Obradović će od 1. januara 2023. godine obavljati funkciju potpredsednika zaduženog za finansije...

Ovogodišnja konferencija na temu Upravljanje projektima u javnom sektoru: resursi i regulativa održaće se 2. decembra u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu i ima za cilj da doprinese razvoju regulative za upravljanje projektima i razvoju ključnih resursa za projekte u javnom sektoru.  Konferencija je namenjena donosiocima...

Prva radionica u okviru projekta „Podrška naučnoistraživačkim institutima u razvoju strategija“ održana je 7. novembra u Institutu za primenu nuklearne energije INEP.  Na radionici su učestvovali predstavnici Instituta za fiziku, Instituta za primenu nuklearne energije INEP, Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta...

IPMA Srbija nagrade za mlade 2022 je tradicionalno nagrađivanje mladih do 35 godina iz oblasti upravljanja projektima.  Ovaj konkurs pruža mogućnost mladima da dobiju priznanje za svoj rad i doprinos u oblasti projektnog menadžmenta, a da pri tome dobiju i vredne nagrade. Cilj dodeljivanja nagrade je...

U cilju razvoja svoje izdavačke delatnosti i jačanju brenda istraživačke organizacije na nacionalnom i međunarodnom nivou, Udruženje za upravljanje projektima Srbije - IPMA Srbija je postala punopravni član CrossRef-a, kao registrovani izadavač različitih tipova publikacija. IPMA Srbija već decenijama unazad obavlja svoju izdavačku delatnost, objavljući knjige...

Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija i ove godine će se pridružiti mnogim kolegama iz inostranstva i obeležiti „Dane projektnog menadžmenta”. „Dani projektnog menadžmenta” 2022 godine biće održani tokom celog meseca novembra, a za sve članove IPMA Srbija biće održane različite vrste sadržaja. Ove godine...

Projekat „Podrška naučnoistraživačkim institutima u razvoju strategija“ (Strategy Advisory Services for RDIs) počeo je sa realizacijom 3. oktobra 2022. Projekat doprinosi ciljevima projekta Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship (SAIGE), finansiranom od strane Svetske banke, kao i postizanju održivog rešenja za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog...

Bolje upravljanje projektima u javnom sektoru omogućeno je kroz četiri obuke u okviru programa unapređenja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima, namenjene zaposlenima u Ministarstva finansija, Upravi carina i Upravi za trezor. Program, koji su uspešno sproveli eksperti IPMA Srbija, trajao je u periodu od juna...