Bolje upravljanje projektima u javnom sektoru

Bolje upravljanje projektima u javnom sektoru omogućeno je kroz četiri obuke u okviru programa unapređenja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima, namenjene zaposlenima u Ministarstva finansija, Upravi carina i Upravi za trezor. Program, koji su uspešno sproveli eksperti IPMA Srbija, trajao je u periodu od juna do septembra 2022. godine i finansijski je podržan od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

U toku obuke u prvom delu programa su izvedene radionice, predavanja i vežbe na kojima su polaznici razvili kompetencije za upravljanje projektima u javnom sektoru primenom PM2, preporučene od strane Evropske komisije za upravljanje projektima u javnoj upravi. Kroz mentorski rad koji je usledio sa ekspertima IPMA Srbija, polaznici su izgradili individualne i timske kapacitete za upravljanje projektima primenom PM2.

Kako bi se rezultati programa unapređenja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima učinili održivim, u drugom delu programa je sproveden Trening trenera za istu grupu polaznika, kojima su prezentovane veštine pripreme i izvođenja treninga, javnog nastupa i prezentovanja. Ovim delom programa su edukovani budući treneri i obezbeđeni kapaciteti Ministarstva finansija, Uprave carina i Uprave za trezor za interni razvoj i obuke zaposlenih.

U cilju sticanja znanja i razvoja veština polaznika za primenu softverskih alata za upravljanje projektima, treći deo programa je uključio obuku iz MS Project-a. Polaznici su se upoznali sa mogućnostima rada u softveru neposredno na svojim projektima, koje su prethodno razvili primenom PM2, i time uspešno ovladali, kako teorijskim, tako i praktičnim aspektom upravljanja projektima primenom ove metodologije.

U završnom delu programa unapređenja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima u javnom sektoru sprovedena je obuka iz održivog upravljanja projektima u saradnji sa GPM. Cilj je bio da se polaznicima približi način na koji se globalni ciljevi održivog razvoja mogu integrisati u strategije i projekte, te na koji način se postulati Zelene agende 2030, Evropskog zelenog dogovora i drugih važećih dokumenata mogu implementirati u konkretnim projektima.