IPMA certification

Info sesija o sertifikaciji

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže u ponedeljak, 31. januara 2022. godine, u 18h, na virtuelnoj info sesiji u organizaciji Sertifikacionog tela IPMA Srbija, na kojoj ćemo predstaviti pet programa međunarodne sertifikacije projektnih menadžera. Upoznaćemo vas sa sadržajem programa sertifikacije, kriterijumima, načinom na koji se ocenjuju i verifikuju postojeća znanja i kompetencije kandidata, te mogućnostima za dalji razvoj i usavršavanje.

IPMA program međunarodne sertifikacije projektnih, program i portfolio menadžera na 4 nivoa pruža mogućnost kandidatima da biraju sertifikaciju nivoa A, B, C ili D, u skladu sa svojim postojećim znanjem i kompetencijama, pri čemu je nivo D najniži i potvrđuje teorijsko znanje kandidata, dok je nivo A najviši i potvrđuje kompetencije kandidata za upravljanje složenim poduhvatima. IPMA program sertifikacije na 4 nivoa je osmišljen tako da prati profesionalni razvoj pojedinca i pruža mogućnost sticanja sertifikata različitih nivoa tokom karijere.

IPMA program međunarodne sertifikacije agilnih lidera je namenjen profesionalcima koji upravljaju projektima u agilnom okruženju i žele da potvrde svoje kompetencije sticanjem IPMA sertifikata. U okviru ovog programa kandidati mogu da izaberu jedan od 4 nivoa sertifikacije (A, B, C ili D), u skladu sa svojim znanjima i kompetencijama. Biti agilni lider podrazumeva i upravljati projektima i inspirisati okruženje na agilni način razmišljanja i delovanja, a ovaj program sertifikacije je osmišljen tako da prati profesionalni razvoj pojedinca, dajući tokom vremena mogućnost za sticanje sertifikata različitih nivoa.

Za profesionalce koji doprinose razvoju drugih lica i organizacija u oblasti projektnog menadžmenta, prenošenjem ekspertskog znanja, pružanjem konsultantskih usluga, izvođenjem treninga i različitih vidova edukacije, pripremljen je poseban IPMA program sertifikacije. Ovaj program je namenjen konsultantima, koučevima i trenerima u oblasti projektnog menadžmenta, koji mogu da izaberu jedan od 3 nivoa sertifikacije, A, B ili C, u skladu sa postojećim iskustvom i praksom, i verifikuju svoje kompetencije kroz sticanje IPMA sertfikata.

Program sertifikacije u oblasti održivog upravljanja projektima pruža projektnom menadžeru mogućnost verifikacije kompetencija za upravljanje projektima na održiv način. Profesionalci koji teže tome da maksimiziraju održivost u životnom ciklusu projekta i razviju proizvode i usluge uvažavajući društvene, ekološke i ekonomske dimenzije održivosti, posedovanjem ovog sertifikata potvrđuju stručnost, kako u realizaciji projekata, tako i u primeni principa održivosti.

Program sertifikacije projektnih menadžera za upravljanje projektima u javnom sektoru primenom metodologije Evropske komisije pod nazivom PM², obuhvata sertifikaciju na različitim nivoima, od poznavanja osnovnih, teorijskih koncepata metodologije, do poznavanja primene koncepata u praksi. Sertifikacijom pojedinci potvrđuju da razumeju metodologiju na nivou potrebnom za efikasno vođenje projekata u javnom sektoru ili podršku sa pozicije eksperta.