Konačan datum za sticanje sertifikata za IPMA nivo D po posebnim uslovima

U skladu sa odlukom IPMA Odbora za sertifikaciju i validaciju, Sertifikaciono telo IPMA Srbija obaveštava sve zainteresovane da je prijava za sticanje sertifikata za IPMA nivo D po osnovu priznavanja formalnog obrazovanja iz oblasti upravljanja projektima moguća najkasnije do 31.05.2021. godine.

Podsećamo da je sertifikacija po osnovu priznavanja formalnog obrazovanja moguća za studente koji su položili predmete iz oblasti upravljanja projektima, odnosno za polaznike koji su pohađali obuku iz ove oblasti, u nekoj od sledećih obrazovnih institucija:

  • Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu;
  • Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment, Univerzitet Educons;Konačan datum za sticanje sertifikata za IPMA nivo D po posebnim uslovima
  • Business Academy, LINK Group;
  • Univerzitet Singidunum.

 

Nakon 31. maja, svi zainteresovani će biti u obavezi da polažu pismeni ispit kako bi stekli IPMA sertifikat nivo D – Sertifikovani projekt menadžment saradnik.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na cert@ipma.rs.