28. Internacionalni kongres iz upravljanja projektima
“Upravljanje projektima u digitalnoj dekadi”

arrows
arrows

28. Internacionalni kongres iz upravljanja projektima “Upravljanje projektima u digitalnoj dekadi”

16-18. maj 2024. godine

Keynote govornici

Bez pozadine

Costanza Mariani

Postdoktorske studije, Politecnico di Milano

Tema: Sledeća granica: Istraživanje potencijala veštačke inteligencije u unapređenju praksi upravljanja projektima

Aco bez pozadine

dr Aco Momčilović

Globalni lider IPMA SIG za veštačku inteligenciju, vlasnik kompanije FutureHR

Tema: Veštačka inteligencija i budućnost radne snage

IMG_2461-1-1-removebg-preview

dr Dušan Barać

Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Tema: Upravljanje projektima u digitalnoj transformaciji

Važni datumi

Rok za dostavljanje radova: 25. april 2024. godine

Rana registracija: do 15. aprila 2024. godine

Kongres: 16-18. maj 2024. godine

Mesto održavanja: Aranđelovac, Hotel Izvor

Poziv za dostavljanje radova

Radove je potrebno dostaviti do 25. aprila 2024. godine, na adresu congress@ipma.rs.
Radovi mogu biti pisani na srpskom i engleskom jeziku.

Paneli, okrugli stolovi i radionice:

 • Panel: Održivost projekta: ESG, CSR i strategije za budućnost
 • Okrugli sto: Jedinica za upravljanje projektima (PMO) One-Stop Shop
 • Panel: Strateško upravljanje projektima u naučnoistraživačkim institutima
 • Panel: Digitalizacija u upravljanju građevinskim projektima: izazovi i mogućnosti
 • Panel: Upravljanje projektima od javnog značaja
 • Radionica: Tehnološki horizonti u digitalnoj dekadi – Kako start-up projekti oblikuju novu realnost?

Moderatori

Vlastelica

dr Tamara Vlastelica

Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Moderator panela: Održivost projekta: ESG, CSR i strategije za budućnost

Rasovic

Vladimir Rašović

Siemens Energy TI EAD EU&AF Operations

Moderator okruglog stola: PMO – One-Stop Shop

Zorana Petojević (1)

dr Zorana Petojević

Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Moderator panela: Digitalizacija u upravljanju građevinskim projektima: izazovi i mogućnosti

Program kongresa

Registracija za kongres

*cene izražene u RSD (u cenu uključene stavke iz tabele iznad)

Radovi će biti selektovani za objavljivanje u sledećim časopisima:

Predložene teme:

 • Digitalne tehnologije i start-up projekti u razvoju inovacionog ekosistema
 • Veštačka inteligencija u upravljanju projektima
 • Industrija 5.0 kao pokretač održivog razvoja i cirkularnosti
 • Značaj interdisciplinarnih timova za ostvarivanje izvrsnosti u projektima u digitalnoj dekadi
 • Biznis projekti u digitalnoj dekadi
 • Projektni pristup ESG-u
 • Kolaboracija kroz projekte saradnje nauke i privrede u digitalnoj dekadi
 • Etika u upravljanju projektima u digitalnoj dekadi
 • Upotreba chat botova za efikasno upravljanje projektima
 • Pametne tehnologije i tehnološka rešenja u upravljanju projektima
 • Profesionalni razvoj projektnih menadžera u digitalnoj dekadi
 • Inteligencija “roja” i donošenje odluka
 • Projektno liderstvo i upravljanje promenama
 • Digitalna transformacija, razvoj kompetencija i obrazovne tehnologije u
  inovacionim projektima
 • Projekti u javnom sektoru u digitalnoj dekadi
 • Uloga interdisciplinarnosti kao ključna karika za razvoj projektne profesije
 • Finansijski aspekti projekata

 

Programski odbor:

 • dr Vladimir Obradović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Aca Jovanović, Dekan Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Milena Jakšić, Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • dr Ivan Mihajlović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Ivana Berić, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Marija Todorović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Nada Štrbac, Tehnički fakulteta u Boru, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Marko Slavković, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija
 • Pukovnik Doc. dr Ivan Vulić, Prorektor za nauku i istraživanje Univerziteta odbrane u Beogradu
 • dr Marija Kuzmanović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Danijela Toljaga-Nikolić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Radmila Miković, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Filip Jovanović, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija
 • dr Sergey Bushuyev, Kijevski nacionalni univerzitet za arhitekturu i građevinu, Ukrajina
 • Alexandr Tovb, Predsednik Ruskog udruženja za upravljanje projektima, Rusija
 • dr Constanta Bodea, Akademija za evropske studije, Bukurešt, Rumunija
 • dr Mladen Vukomanović, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • dr Milica Jovanović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • dr Isidora Ljumović, Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija
 • dr Ekaterina Khalimon, Državni univerzitet za menadžment, Rusija
 • Davor Žderić, direktor, GMP Gramont – NS
 • dr Milena Knežević, Vojna akademija, Univerzitet odbrane