Održan prvi sastanak Sekcije za Jedinicu za upravljanje projektima u 2022. godini

U prostorijama Udruženja za upravljanje projektima Srbije održan je prvi sastanak Sekcije za Jedinicu za upravljanje projektima u ovoj godini na kojem su učestvovali predstavnici kompanija Telekom Srbija, GMP Gramont Novi Sad i Dunav RE. Tema sastanka bila je „Mogući oblici organizacione strukture PMO-a“, a sastanak je organizovan u cilju identifikovanja najboljih rešenja za formiranje i funkcionisanje PMO-a.

Prof. dr Ivana Berić, zamenik predsednika Udruženja za upravljanje projektima Srbije, upoznala je učesnike sastanka sa aktuelnim trendovima u organizovanju PMO-a i istakla važnost usklađivanja strukture PMO sa potrebama organizacije, kao i usklađivanja projekata sa ciljevima i strategijom organizacije.

Učesnici sastanka su diskutovali o mogućim oblicima organizacione strukture, načinima rada i odgovornostima PMO-a, a tokom diksusije su razmenili znanja i iskustva u organizovanju i vođenju PMO-a u kompanijama u kojima rade. Učesnici sastanka su došli do zaključka da je uloga PMO-a izuzetno značajna za ostvarivanje strateških ciljeva i realizaciju projekata, programa i portfolija. Takođe, učesnici sastanka su saglasni da je postepeno uvođenje PMO-a koje prati rast i razvoj organizacije najbolji način za njegovu implementaciju.

Sastankom Sekcije za Jedinicu za upravljanje projektima je unapređena saradnja između članova sekcije i definisani su prioriteti daljeg rada i razvoja sekcije.

IPMA Srbija se zahvaljuje svim učesnicima sastanka i poziva sve zainteresovane da se pridruže Sekciji za Jedinicu za upravljanje projektima.