Održana virtuelna informativna sesija o IPMA sertifikaciji

28.01.2021. godine je preko Zoom platforme održana je ,,Dokaži se“ virtuelna informativna sesija u o vrstama IPMA sertifikacije u oblasti uprvljanja projektima.

Dobrodošlicu za dvadesetak prisutnih osoba poželeo je predsednik Udruženja, prof. dr Vladimir Obradović.

Direktorka srtifikacionog tela IPMA Srbija Sert, Danijela Toljaga Nikolić je ukratko predstavila tri vrste sertifikacije koje su u Srbiji moguće, a to su:

      1. IPMA sistem sertifikacije sa četiri nivoa (4 L-C)
      2. IPMA sertifikacija za konsultante, koučeve i trenere (CCT)
      3. IPMA sertifikacija agilnih lidera (AL)

 

Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa nivoima i domenima koji postoje u okviru svake vrste sertifikacije, kao i preduslovima koje je potrebno ispuniti po nivoima. Takođe, predstavljen je celokupan proces sertifikacije od podnošenja prijave do izdavanja sertifikata po trenutnom online sistemu.

Nakon prezentacije sertifikacije direktorka IPMA Srbija Sert-a i predsednik Udruženja odgovarali su na pitanja prisutnih i detaljnije im približili same procese.

Na kraju sesije istaknute su i druge prednosti koje IPMA Srbija pruža svojim sertifikantima i članovima, kao što su aktivno učešće u projektnoj zajednici, uključivanje u Sekciju za upravljanje projektima, obuke i drugo.