Upravljanje projektima u javnom sektoru

Projekti u javnom sektoru u Srbiji

Upravljanje projektima u javnom sektoru je jedna od najvažnijih oblasti u svakom savremenom društvu.

Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija sprovodi kratko istraživanje na temu “Projekti javnog sektora u Srbiji”.

Upitnik je namenjen svim građanima i građankama Republike Srbije, a svrha upitnika je da prikupi informacije na osnovu kojih bi se stekao uvid u način na koji se projekti u Srbiji odobravaju i sprovode. Rezultati će poslužiti kao osnova za preporuke i inicijatve kako bi se unapredilo upravljanje projektima u javnom sektoru u Srbiji.

Ukoliko želite da učestvujete u istraživanju „Projekti javnog sektora u Srbiji“ možete popuniti anketu na sledećem linku.

Upitnik je anaoniman, a rezultati će biti prikazani isključivo sumarno u našim publikacijama i na događajima.