PRVI SASTANAK PROGRAMSKOG ODBORA 25. MEĐUNARODNOG KONGRESA IZ UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 Prvi sastanak programskog odbora 25. Međunarodnog kongresa iz upravljanja projektima „Odgovorno i fleksibilno upravljanje projektima“ održan je 23. aprila 2021. godine u prostorijama Udruženja za upravljanje projektima – IPMA Srbija. 25. Međunarodni kongres iz upravljanja projektima biće održan u Beogradu od 9-11. septembra 2021. godine.

Sastanku su prisustvovali prof. dr Vladimir Obradović, predsednik IPMA Srbija i redovan profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, prof. dr Dane Subošić, rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta, pukovnik doc. dr Ivan Vulić, prorektor za nauku i istraživanje Univerzteta odbrane, dr Dejan Miletić, v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu, dr Aca Jovanović, dekan Fakulteta za projektni i inovaMeđunarodni kongres iz upravljanja projektimacioni menadžment, dr Ivana Berić, prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, dr Ivan Mihajlović, prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Tehničkog fakulteta u Boru, prof. dr Marija Todorović, vanredni profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu i izvršni direktor IPMA Srbija, i Bojan Grebić, projektni koordinator u IPMA Srbija.

Prof. dr Vladimir Obradović predstavio je ciljeve kongresa članovima programskog odbora i naglasio da je saradnja institucija koje učestvuju u organizaciji kongresa ključna za dalji razvoj odgovornog i fleksibilnog upravljanja projektima. Članovi programskog odbora su zaključili da je međunarodni karakter kongresa veoma važan za sticanje novih znanjaPrvi sastanak Programskog odbora i poboljšanje projektne izvrsnosti u našoj zemlji, te su se složili da realizacija 25. Međunarodnog kongresa iz upravljanja projektima doprinosi i boljoj međusobnoj saradnji učesnika i organizatora.

Članovi programskog odbora dogovorili su da se najveća pažnja posveti povezivanju sa organizacijama javnog i privatnog sektora u cilju većeg angažovanja učesnika iz različitih sfera privrede i državnih institucija, pri čemu će značajno mesto imati upravljanje projektima u odbrani i bezbednosti, ali i organizovanje panela i okruglih stolova koji su posebno značajni za kompanije koje se u praksi susreću sa izazovima održivog razvoja.

Programski odbor je na kraju sastanka definisao plan kongresa i dogovorio realizaciju plenarnih sesija, prezentacija radova, sastanka Jedinice za upravljanje projektima i sekcije Žene u projektnom menadžmentu, kao i različitih radionica i sastanaka poslodavaca sa studentima i mladim projektim menadžerima. Paralelno sa kongresom biće oragnizovano i Međunarodno takmičenje iz upravljanja projektima (IPMC).