Sporazum o saradnji

Prof. dr Vladimir Obradović, predsednik udruženja IPMA Srbija, i prof. dr Dane Subošić, rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta, potpisali su Sporazum o saradnji u cilju razmene znanja i iskustava, kao i unapređenja naučnog i kadrovskog potencijala ove dve institucije.

Sporazum o saradnji predviđa zajednički rad na razvoju naučno-istraživačke delatnosti, podršku u realizaciji projekata u zemlji i inostranstvu i organizovanje seminara, edukacija i usavršavanja kadrova. Prof. dr Vladimir Obradović i prof. dr Dane Subošić dogovorili su da prvi korak u uspešnoj saradnji bude organizovanje 25. Međunarodnog kongresa iz upravljanja projektima u periodu 9-11. septembra 2021. godine.

Sporazum o saradnji