Crossref

IPMA Srbija je postala član Crossref-a

U cilju razvoja svoje izdavačke delatnosti i jačanju brenda istraživačke organizacije na nacionalnom i međunarodnom nivou, Udruženje za upravljanje projektima Srbije – IPMA Srbija je postala punopravni član CrossRef-a, kao registrovani izadavač različitih tipova publikacija.

IPMA Srbija već decenijama unazad obavlja svoju izdavačku delatnost, objavljući knjige iz oblasti upravljanja projektima i investicijama, kao i zbornike sa 26 organizovanih internacionalnih kongresa. Od 2011. godine Udruženje publikuje časopis European Project Management Journal. U period od 2011. do 2016. godine časopis je nosio naziv Serbian Project Management Journal, a od 2017. godine se izdaje pod nazivom European Project Management Journal. Časopis je kategorizovan kod Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i indeksiran u Narodnoj biblioteci Srbije. Od 2020. godine European Project Managemet Journal je indeksiran u međunarodnim bazama CEEOL i DOAJ, a od 2022. godine u SCOPUS bazi, što predstavlja rezultat trenda rasta i razvoja časopisa. 

Kao član CrossRef-a IPMA Srbija je registrovani izdavač publikacija u okviru Udruženja, tako u u okviru cele mreže Međunarodne asocijacije za upravljanje projektima – IPMA. Sve publikacije koje izdaje IPMA Srbija imaće jedinstveni identifikacioni broj (Digital Object Identifier – DOI). DOI je standardizovani digitalni broj koji se koristi za citiranje i povezivanje sa elektronskim sadržajem. DOI broj se ne menja i može se povezati sa sadržajem, bez obzira na lokaciju čuvanja rada. 

Ispunjavanje međunarodnih standarda u oblasti izdavaštva IPMA Srbija jača svoje kapacitete i razvija se u naučnoistraživačkoj oblasti rada. Pored aktivnosti sertifikacije profesionalnih projektnih, program i portfolio menadžera, konsultanata, koučeva i trenera, zatim organizacije događaja, rada sa mladima i konsultantskih aktivnosti, IPMA Srbija kao Udruženje doprinosi akademskoj zajednici kroz publikovanje radova sa konferencija, časopisa, monografija i drugih sadržaja vidljivih na međunarodnom nivou.