Kontinuirani profesionalni razvoj

Kontinuirani profesionalni razvoj (KPR) opisuje aktivnosti učenja i angažovanje u vezi razvoja i unapređenja profesionalnih kompetencija. Kontinuirani profesionalni razvoj kombinuje različite pristupe učenju, kao što su obuke, treninzi, radionice, konferencije, programi e-učenja, tehnike koje prezentuju najbolje prakse i drugo, a koje Vas usmeravaju da budete proaktivni i unapređuju Vaš profesionalni razvoj.

U skladu sa IPMA ICR v4.1, svi pojedinci sertifikovani prema IPMA 4LC sistemu, treba da ostvare najmanje 35 časova kontinuiranog profesionalnog razvoja godišnje (odnosno, najmanje 175 časova u periodu od 5 godina), kako bi obezbedili uslov za resertifikaciju.

Kontinuirani profesionalni razvoj (KPR) je lična obaveza pojedinca koji profesionalno radi u oblasti upravljanja projektima, sa ciljem da:

  • Poboljša i proširi svoje profesionalne mogućnosti;
  • Bude u toku sa trendovima;
  • Poboljša poslovne performanse učeći kako da koristi različite izvore i pristupe;Kontinuirani profesionalni razvoj
  • Pripremi se za IPMA sertifikaciju i resertifikaciju.

 

IPMA Srbija Sert ovako vidi Vaš put kroz kontinuirani profesionalni razvoj u projektnom menadžmentu:

  1. Neformalne KPR aktivnosti
Neformalne KPR aktivnosti (min 35h/god odnosno min 175h/5god) – potrebna je posebna evaluacija i lični osvrt Preporučene vrednosti
Panel grupe za diskusiju, samostalno učenje (TV, Internet, i dr.), čitanje knjiga, saradnja sa SIG (posebnim interesnim grupama) u oblasti upravljanja projektima, simulacije, igre, i dr.  

 

 

Do 15 KPR bodova (potreban je detaljan opis i pojašnjenje za IPMA Srbija Sert)

Profesionalni rad kao što je: rad u polju projektnog menadžmenta, menadžmenta i drugo.
Članstvo u  IPMA Srbija/IPMA 5

 

 

  1. Formalne KPR aktivnosti

 

Formalne KPR aktivnosti (min 35h/god i min 175h/god) izvan IPMA IPMA
Obrazovanje i trening (neformalno): KPR – obezbeđeno od strane organizacija koje nisu IPMA REG partneri KPR – IPMA REG partneri
Prisustvo 1/h 2/h
Izvođenje 2/h/po kompetenciji koja je tema izvođenja 3/h/ po kompetenciji koja je tema izvođenja
 

Kvalifikacije na osnovu formalnog obrazovanja:

 

KPR – obezbeđeno od strane organizacija koje nisu IPMA REG partneri

 

KPR – IPMA REG partneri

Diploma osnovnih studija u oblasti upravljanja projektima 10 15
Diploma master studija u oblasti upravljanja projektima 15 20
Doktorska disertacija u oblasti upravljanja projektima 20 25
 

Volontiranje (broj sati godišnje)

 

U organizacijama/asocijacijama koje nisu članice IPMA/IPMA Srbija

 

IPMA/IPMA Srbija

Lokalne PM asocijacije, lokalni SIG-ovi 0 5
Globalne PM asocijacije, međunarodni SIG-ovi, i dr. 5 10
 

Publikacije:

Objavljen rad u časopisu, post na blogu, studija slučaja, i dr. 5
Objavljen rad u međunarodnom časopisu ili zborniku, poglavlje knjige, i dr. 7
Objavljena knjiga u oblasti upravljanja projektima (autor ili  urednik) 10 15
 

Konferencije i događaji

Prisustvo na konferencijama:
Jednodnevne radionice i seminari, forumi, i dr. 0.5/h 1/h
Međunarodna konferencija iz upravljanja projektima (min. 2 dana trajanje) 8 10
Godišnje nacionalne konferencije iz upravljanja projektima (min. 2 dana trajanja, bez učesnika iz inostranstva i na lokalnom jeziku) 10 15
IPMA događaji i regionalne konferencije (Diversity, NORDENT, SENET, LATNET, ASIANET, itd.) * n/a 15
Globalne konferencije iz upravljanja projektima (IPMA svetski kongres i Istraživačka konferencija, IPMA SIG/PMO konferencija, druge konferencije) 15 20
 

Aktivno učešće na događajima:

Poster/plakat n/a 2
Prezentacija n/a 5
Plenarno izlaganje/Panel/Uvodno izlaganje n/a 7