KomBEU

Model kompetencija za razvoj poslovanja 4.0 u evropskom kontekstu – KomBEU

IPMA Srbija i Fakultet za projektni i inovacioni menadžment bili su domaćini istraživačima Instituta za društvena istraživanja iz Minhena (ISF Munich). Dr Eckhard Heidling i Dr Alexander Ziegler boravili su u Srbiji u okviru projekta Model kompetencija za razvoj poslovanja 4.0 u evropskom kontekstu – KomBEU, međunarodnog istraživačkog projekta koji finansira Ministarstvo obrazovanja Nemačke.

Cilj projekta Model kompetencija za razvoj poslovanja 4.0 u evropskom kontekstu – KomBEU je da doprinese ostvarivanju potencijala digitalne transformacije za uspešno formiranje startapa, kao i implementaciju inovacija poslovnog modela u kompanije u regionu Zapadnog Balkana. Krajnjeg cilja projekta je razvoju modela kompetencija za poslovanje u industriji 4.0 i njihova integracija u  nastavne planove i programe srpskih Univerziteta.

Glavna istraživačka pitanja projekta su:

      1. mapiranje strukture i dinamike srpskog inovacionog ekosistema u tehnološkom sektoru
      2. procena trenutnog okruženja kompetencija za razvoj poslovnog modela i upravljanje projektima u startap kompanijama i malim i srednjim preduzećima, 
      3. analizira univerzitetskih nastavnih planova i programa, kao i pronalaženje dobrih praksi o transferu veština između obrazovnih sistema i poslovnog sektora.

Kako bi ostvarili ciljeve i odgovorili na neka od glavnih istraživačkih pitanja projekta istraživači su posetili Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Naučno-istraživački centar FON-a, gde su se upoznali sa postojećim praksama i naučnim oblastima koje se izučavaju u ovim ustanovama. 

Posetom su obuhvaćene Inicijativa Digitalna Srbija i Fond za inovacionu delatnost, sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima koje sprovode i predstavljanja podsticaja koje pružaju startapima. Poseta istraživača završena je sastankom sa direktorkom sektora za preduzetništvo Privredne Komore Srbije i rukovoditeljkom službe za inovacije.  

Ovo je prva poseta projektnih partnera ISF Munich instituta, a u junu u Srbiji su boravili predstavnici konsultantske kuće TIBA iz Nemačke, trećeg partnera projekta Model kompetencija za razvoj poslovanja 4.0 u evropskom kontekstu – KomBEU, koji su bili domaćini studentskog takmičenje IPMA HackDays 20222.