PM² Alliance i IPMA Srbija šire prednosti PM² metodologije u Srbiji

PM² Alliance i IPMA Srbija dogovorili su profesionalnu saradnju po pitanjima od zajedničkog interesa, sa posebnim fokusom na saradnju u oblasti upravljanja projektima.

Rezultati ove saradnje će doneti značajne koristi za našu zajednicu, kroz razmenu najbolje prakse, događaje, publikacije, i kroz zajednički razvijene znanja i veštine za upravljanje projektima.

IPMA Srbija i PM² Alliance sarađivaće u sledećim oblastima:

  • Koordinacija u profesionalnom istraživanju i razvoju, pisanju radova, organizacija sastanaka, razmena kontakata, zagovaranje istih vrednosti.
  • Sertifikacija profesionalaca u upravljanju projektima.
  • Razmena tehničkih informacija prema potrebi.
  • Učešće u zajedničkim projektima koji se mogu s vremena na vreme razvijati.
  • Objavljivanje rezultata zajedničkih projekata putem odgovarajućih komunikacionih kanala.
  • Organizacija zajedničkih seminara, konferencija i drugih stručnih sastanaka.
  • Zajednički rad na profesionalnom razvoju upravljanja projektima (obuke i obrazovanje, sertifikacija, konsalting, podučavanje itd.)
  • Pružanje podrške posebnim grupama (mladi, žene, manjine itd.)
  • Podizanje svesti o upotrebi https://www.pm2alliance.eu/pm2-methodology-for-eu-funded-projects/