Projekti saradnje sa univerzitetima i kompanijama iz Kine u oviru inicijative “Pojas i put”

Nastavljamo saradnju sa univerzitetima i kompanijama iz Kine. Zvanični predstavnici Fakulteta za menadžment, Šandong univerziteta iz Pekinga i kompanije Aihua International Education Technology Group posetiće Srbiju u junu 2023. godine. Dekan prof. Wu Changqi, prodekan za međunarodnu saradnju prof. Zhou Shuo, profesor iz projektnog menadžmenta Ding Ronggui koji je i potpredsednik IPMA za istraživanje, Fakulteta za menadžment Šandong univerziteta, kao i gospodin Zhang Quingkuo predsednik Aihua Group će posetiti Srbiju u cilju podsticanja saradnje sa univerzitetima i komanijama, u okviru inicijative “Pojas i put”.

Inicijativa “Pojas i put” danas obuhvata 149 zemalja članica uključujući Kinu, pri čemu evropske zemlje imaju veoma značajan uticaj. Sama Inicijativa ima za cilj realizaciju velikih infratstrukturnih projekata i povezivanje ekonomija, u čemu je značaj saradnje između kompanija, akademske zajednice i kulture izuzetno izražen.

Načini za sprovođenje Inicijative “Pojas i put” su brojni, a jedan od njih su i zajednički forumi, koji okupljaju predstavnike iz različitih sfera, omogućavaju umrežavanje i otvaraju nove puteve saradnje.

Forum “Konvergentne snage: Inicijativa Pojas i put za održivi društveni i ekonomski napredak”, održaće se 7. Juna 2023. godine na Fakultetu organizacionih nauka, od 16-19h, organizovan od strane Centra za interdiscipinarna istraživanja u menadžmentu.

Pored predstavnika iz Kine, na Forumu će govoriti i prof. Ivona Lađevac, zamenik direktora u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, prof. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić sa Fakulteta za ekonomiju i biznis, Univerziteta u Zagrebu. Kao domaćini, učesnicima će se obratiti prof. Mladen Čudanov i prof. Vladimir Obradović sa Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Na Forumu će učestvovati i predstavnici kineskih kompanija koje posluju u Srbiji.

Poziv je otvoren za sva zainteresova lica i učešće je besplatno. Za Forum se možete prijaviti putem sledeće forme.

Cilj Foruma “Konvergentne snage: Inicijativa Pojas i put za održivi društveni i ekonomski napredak” je da se otkriju mogućnosti saradnje između univerziteta, nauke, tehnoloških parkova, privrede, biznis inkubatora i akceleratora, start-up biznisa, naučnoistraživačkih instituta i drugih institucija, kako bi se promovisale održive promene u društvu, ekonomski razvoj i inovativno preduzetništvo.

Pored učešća na Forumu, profesore sa Šandong univerziteta očekuju sastanci sa zvačnim predstavnicima Fakulteta organizacionih nauka i predstavnicima kompanija.

Forum “Konvergentne snage: Inicijativa Pojas i put za održivi društveni i ekonomski napredak” je samo prvu u nizu događaja koje IPMA Srbija organizuje u okviru 27. Internacionalnog kongresa iz upravljanja projektima “Intersdisciplinarnost kao ključna karika projektne profesije”, koji će se održati od 8-10. Juna u Vrnjačkoj Banji.

Predstavnici delagacije iz Kine će na Kongresu nastaviti svoju posetu Srbiji na Kongresu, uz radne sastanke sa predstavncima akademske zajednice i privrede.