Strategije naučnoistraživačkih instituta

Projekat „Podrška naučnoistraživačkim institutima u razvoju strategija“ (Strategy Advisory Services for RDIs) počeo je sa realizacijom 3. oktobra 2022.

Projekat doprinosi ciljevima projekta Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship (SAIGE), finansiranom od strane Svetske banke, kao i postizanju održivog rešenja za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Doprinos projekta za podršku razvoju strategije naučnoistraživačkih instituta se posebno odnosi na sprovođenje komponente 1.2 koja podrazumeva reformu naučnoistraživačkih institucija, izgradnju institucionalnih kapaciteta i strateških dokumenata koji su nephodni za njihovu transformaciju.

Projekat se sastoji iz nekoliko komponenti, koje između ostalog, podrazumevaju trening, radionice i konsultanstsku podršku u izradi strateških dokumenata, koristeći interne i eksterne kapacitete ove saradnje. Nakon izrađenih dokumenata institute će dobiti povratnu informaciju sa metodološkog aspekta u cilju nalaženja održivog rešenja za institute i nadležno Ministartsvo.  Kroz edukaciju zaposlenih i nakon izrade strategije naučnoistraživačkih instituta, instituti će imati razvijene kapacitete za praćenje implementacije strategije, kao i za buduću izradu strateških dokumenata. Usvojena strateška dokumenta će biti interno predstavljena na najprikladniji način, kako bi se postiglo zajedničko razumevanje za buduće sprovođenje strateškog pravca i dobila podrška zaposlenih u institutima.

Prvi sastanak sa naučnoistraživačkim institutima održan je 7. oktobra 2022. godine, na kome su prisustvovali predstavnici: Instituta za fiziku, Instituta za primenu nuklearne energije INEP, Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo IMGGI.

Razvoj kapaciteta za strateško razmišljanje i strateško upravljanje uz pomoć strateških dokumenata ima ključnu ulogu u reformi naučnoistraživačkog sektora i doprinosi izvrsnosti naučnog istraživanja i razvoju inovacionih i preduzetničkih sposobnosti, koje značajno doprinose pristupu finansijama i razvoju, kao i razvoju zemlje i njene konkuretnosti.

Eksperti IPMA Srbija će svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti strateškog i projektnog upravljanja, kao i iskustvo u izvođenju edukacija i konsaltingu koji su pre svega orijentisani su na praktičnu primenu znaja iskoristiti za efikasno postizanje rezultata projekta.