Upravljanje projektima u javnom sektoru

Upravljanje projektima u javnom sektoru: resursi i regulativa

Ovogodišnja konferencija na temu Upravljanje projektima u javnom sektoru: resursi i regulativa održaće se 2. decembra u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu i ima za cilj da doprinese razvoju regulative za upravljanje projektima i razvoju ključnih resursa za projekte u javnom sektoru. 

Konferencija je namenjena donosiocima odluka koji se bave planiranjem i realizacijom projekata i to nosiocima državnih funkcija, predstavnicima privrede i predstavnicima nevladinog sektora kao partnerima javnog sektora na projektima, predstavnicima akademske zajednice, kao i učesnicima sa međunardnim iskustvom u primeni standarda, metodologija i praksi za upravljanje projektima. 

Cilj konferencije je:

    • Razmena znanja i iskustva u upravljanju projektima u javnom sektoru, sa aspekta potrebnog regulatornog uređenja i potrebnih resursa za vrhunske rezultate 
    • Otvorena diskusija na temu aktuelnih izazova i perspektiva u domenu upravljanja projektima i najnovijih trendova u oblasti upravljanja projektima u javnom sektoru na globalnom nivou 
    • Intenzivni dijalog u domenu saradnje javnog sektora, privrede, nevladinog sektora i akademske zajednice na unapređenju regulative i razvoju resursa za upravljanje projektima u javnom sektoru. 

 

Prva konferencija na temu Upravljanja projektima u javnom sektoru – izazovi i perspektive u organizaciji IPMA Srbija i Nacionalne akademije za javnu upravu – NAJU, održana je 2019. godine. Veliko ineresovanje privrede, javnog i nevladinog sektora izazvala su dva panela, razmatrajući izazove i perspektive upravljanja projektima u javnom sektoru. Prvi panel je bio fokusiran na upravljanje projektima u kojima je javni sektor nosilac projekata, dok je drugi panel bio posvećen upravljanju projektima u kojima je javni sektor partner na projektima.

IPMA Srbija organizuje niz događaja svake godine, sa posebnim fokusom na upravljanju projektima u javnom sektoru.

Učešće na konferenciji je besplatno, a možete se prijaviti skeniranjem QR koda, do 25. novembra 2022. godine.

Broj mesta je ograničen.