Vladimir Obradović – priče o uspehu u Uljanovsku, Rusija, 2018

Vladimir Obradović (direktor sertifikacije u Udruženju za upravljanje projektima Srbije) predstavio je uspešne priče o industrijskim i projektima infrastrukture u Evropi na međunarodnoj konferenciji za upravljanje projektima – 2018: država, digitalna ekonomija, infrastruktura, koja je održanja od 3. do 5. jula u Uljanovsku, Rusija. Konferencijski program uključuje prezentacije i specijalistička predavanja vodećih ruskih i svetskih eksperata iz oblasti upravljanja projektima.

Konferenciju organizuje Vlada Uljanovskog regiona, a zastupaju je guverner, Ruska organizacija za upravljanje projektima SOVNET, Svetska organizacija za upravljanje projektima IPMA, Analitički centar Vlade Ruske Federacije i Korporativni univerzitet Uljanovsk regiona.

Na konferenciji učestvuju predstavnici nuklearnih, vazduhoplovnih, automobilskih i drugih industrijskih grupa iz regiona Volge, predstavnici Vlade Ruske Federacije, konstituenti Ruske Federacije i predstavnici biznisa.