Radionica za izradu strategija naučnoistraživačkih instituta

Prva radionica u okviru projekta „Podrška naučnoistraživačkim institutima u razvoju strategija“ održana je 7. novembra u Institutu za primenu nuklearne energije INEP

Na radionici su učestvovali predstavnici Instituta za fiziku, Instituta za primenu nuklearne energije INEP, Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo IMGGI.

Učesnike su pozdravili prof dr. Marija Gnjatović, direktorka INEP-a, prof. dr Vikotor Nedović, direktor projekta Akceleracijeinovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji (Serbia Accelerating Innovation and Growth EntrepreneurshipSAIGE) i prof. dr Vladimir Obradović, rukovodilac tima za podršku naučnoistraživačkim institutima u razvoju strategija. Cilj radionice bio je predstavljanje savremenih pristupa strateškoj orijentaciji naučnoistraživačkih instituta, značaj izrade strategije za institute, kao i primera strategija najbolje rangiranih naučnoistraživačkih instituta na globalnom nivou. Kroz radionicu je ostvarena produktivna razmena iskustva između predstavnika instituta u definisanju strateškog razvojnog pravca i efikasan zajednički rad sa učesnicima na primeni alata i tehnika za izradu strategija naučnoistraživačkih instituta. 

Rad naučnoistraživačkih instituta ima širok uticaj na celo društvo, stoga razvoj kapaciteta instituta za strateško upravljanje i izrada stategija imaju ključnu ulogu u reformi naučnosistraživačkog sektora. Time se doprinosi izvrsnosti rada instituta, razvoju inovacionih i preduzetničkih sposobnosti, boljem rangiranju instituta, kao i pristupu finansijama, razvoju zemlje i njene konkuretnosti. U skladu sa tim, izrada strategija naučnosistraživačkih instituta se radi upravo po modelu strateškog upravljanja u naučnoistraživačkim organizacijama.

U nastavku projekta nas očekuju još dve radionice i fasilitacija u procesu izrade strategija naučnosistraživačkih instituta.

Projekat doprinosi ciljevima projekta projekta Akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji (Serbia Accelerating Innovation and Growth EntrepreneurshipSAIGE), finansiranom od strane Svetske banke, kao i postizanju održivog rešenja za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Doprinos projekta za podršku razvoju strategije naučnoistraživačkih instituta se posebno odnosi na sprovođenje komponente 1.2 koja podrazumeva reformu naučnoistraživačkih institucija, izgradnju institucionalnih kapaciteta i strateških dokumenata koji su nephodni za njihovu transformaciju.