Program stručne prakse smo pokrenuli kako bismo pružili priliku svim studentima, juniorima i profesionalcima da se uključe u realizaciju međunarodnih projekata i usavrše veštine upravljanja projektima, komunikacije, edukacije i organizacije događaja. Svake godine desetine mladih ljudi prođe ovaj program i na taj način kreira bolje preduslove...