Nagrade za mlade

IPMA Srbija nagrade za mlade

IPMA Srbija nagrade za mlade 2022 je tradicionalno nagrađivanje mladih do 35 godina iz oblasti upravljanja projektima.  Ovaj konkurs pruža mogućnost mladima da dobiju priznanje za svoj rad i doprinos u oblasti projektnog menadžmenta, a da pri tome dobiju i vredne nagrade.

Cilj dodeljivanja nagrade je promocija profesije i davanje priznanja za izvanredne rezultate ostavrene u 2022. godini pojedincima. Konkurs za nagrade je otvoren za sve mlade do 35 godina starosti, koji su vodili projekat ili napisali rad koji je završen/objavljen 2022. godine.

Na konkursu IPMA Srbija nagrade za mlade 2022 dodeljuju se nagrade za sledeće tri kategorije:

  • Najbolji projekat;
  • Najbolji mladi projektni menadžer;
  • i Najbolji istraživački rad.

 

Učešće na konkursu za nagrade je besplatno. Prijave će ocenjivati nezavisni žiri prema IPMA standardima.

Kako biste učestvovali na konkursu potrebno je dostaviti:

  • CV u slobodnoj formi u PDF formatu;

 

Za nagradu Najbolji projekat:

 

Za nagradu Najbolji mladi projektni menadžer:

 

Za nagradu Najbolji istraživački/završni rad:

 

Prijave za IPMA Srbija nagrade za mlade je potrebno dostaviti na mejl office@ipma.rs do 30. novembra 2022. godine, sa naznakom ta koju od kategorija se prijavljujete.

Dobitnici nagrada biće objavljeni u drugoj polovini decembra.

Podsećamo, 2021. godine, IPMA Srbija nagrade za mlade dodeljene su na svečanosti održanoj 24. decembra u Hotelu Metropol. Dobitnike nagrada 2021. godine možete videti ovde